Documenten

 

 

 

Een leerplan is het basisdocument bij de voorbereiding van de lessen.
Het is evident dat leraren PAV over de juiste leerplannen beschkiken, ze grondig bestuderen en geregeld raadplegen.
Het leerplan, en dus niet een themabundel, is de leidraad waarnaar de leraar voortdurend moet teruggrijpen.

Leerplannen PAV:

 

Beroepssecundair Onderwijs (BSO)
1ste graad (B-stroom)

Leerplan PAV

2de graad (1 + 2) Leerplan PAV
3de graad (1 + 2) Leerplan PAV (nieuw)
3de graad (3) Leerplan PAV (nieuw)
Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO)
2de graad Leerplan PAV
3de graad (1 + 2) Leerplan PAV (nieuw)
3de graad (3) Leerplan PAV (nieuw)

Bibliografie leerplannen:

Download de bibliografie hier (MS Word).

 

Literatuur:

GAUS, H., e.a., Alledaagsheid en mondelinge geschiedenis, Interfacultair Centrum voor lerarenopleiding en O.S.G.G., Bijdragen nr. 1, Rijksuniversiteit Gent, 1983.

HOGERVEEN, P. en WINKELS, J., Het didactische werkvormenboek (Variatie en differentiatie in de praktijk), Van Gorcum B.V., Assen, 1996.

SCHUERMANS, W., Geschiedenisonderwijs, De Sikkel, Oostmalle, 1997.

GILTE, E., VERSTRAETE K., Wegwijzer Wiskunde, Pelckmans Kapellen ISBN 90 289 2622 4

VAES, R., BEX, G. e.a. , BSO opzoekboek, Wolters Plantyn, ISBN 978 90 301 9793 5

DE BOECK, T., DAVID, M. e.a., Project Algemene Vakken 2de graad BSO + aanvullende wiskunde, De Boeck, ISBN 9789045532998

VAES, R., COENE, I., BEX, G. e.a. , Project AV “Uitkijk-reeks” en “Spiegels”, Wolters Plantyn

VAN PETEGEM, P. , VANHOOF P., Evaluatie op de testbank : een handboek over het ontwikkelen van alternatieve evaluatievormen, Wolters Plantyn, Mechelen

JANSSENS, S. e.a., Didactiek in beweging , Wolters Plantyn, Mechelen

DOCHY, P., HEYLEN, L., VAN DE MOSSELAER, H., Assessment in onderwijs, Lemma BV, Utrecht

Weblinks:

 

Website voor geschiedenis en ICT

 

Klik hier

 

Nationaal instituut voor statistiek

 

Klik hier

 

Statistische informatie over het Brussels Hoofdstedelijk gewest

 

Klik hier

 

Online immersie Nederlands in de vorm van een e-zine, hierop vind je ook oefeningen en luisteroefeningen

 

Klik hier

 

Bronnenboek TSO/BSO: verzameling van onderwijsactiviteiten voor de 2de en 3de graad

 

Klik hier

 

Nederlands expertisecentrum dat werkt rond ICT in het onderwijs

 

Klik hier